دوره 16، شماره 2 - ( 4-1396 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 58-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار بهداشت باروری، گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران. (* نویسنده مسئول) آدرس: شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده پرستاری و مامایی پست الکترونیک : papoy6olfati @yahoo.com
2- دانش آموخته دکتری بهداشت باروری، گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران - استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
3- استاد گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
4- استادیار پژهشی، مرکز تحقیقات مادر و جنین و نوزاد، دانشگاه تهران، ایران
5- استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه تهران، ایران
چکیده:   (2221 مشاهده)

زمینه وهدف: بدلیل سیاستهای جمعیتی کنونی در ایران و به دنبال آن افزایش تعداد تولد ، این مطالعه با هدف تعیین وضع موجود زایمان ایمن و ارائه الگو بر اساس حاکمیت بالینی جهت ارتقا کیفیت آن انجام شد.

مواد و روش ها: این یک مطالعه ترکیبی اکتشافی Mixed  Method ) ) بود که در سال 1393 دربلوک زایمان چهار بیمارستان در استانهای قزوین  و سمنان انجام شد و شامل دو مرحله بود. مرحله اول ، بررسی وضع موجود:تبیین زایمان ایمن، بررسی متون، تهیه دو چک لیست، ارزیابی وضع موجود بر اساس ارزیابی ارتقا مستمر کیفیت و تضمین کیفیت  و مرحله دوم ارائه الگو: ارائه الگوی زایمان ایمن بر اساس نتایج مرحله قبل در 7 محور حاکمیت بالینی، تایید الگو در پانل به  شیوه گروه اسمی بود.

نتایج: درتضمین کیفیت، بیمارستان (4) بیشترین امتیاز (1431) وبیمارستان (2) کمترین امتیازراکسب نمود (1237).بیمارستانها در ارزیابی مستمر کیفیت، بستری در بخش مراقبتهای ویژه (001/ 0 <P)، مادران با پیامد شدید بارداری (004/0  P=) و از  27 خطا در 16 مورد  اختلاف آماری معنی داری داشتند.

نتیجه گیری:جهت ارتقاء کیفیت در بلوک زایمان، اعتبار بخشی بیمارستانها باید بر اساس اصول حاکمیت بالینی انجام شود. علاوه بر ارزیابی به روش تضمین کیفیت و اعتبار بخشی سالانه، ارزیابی به روش ارتقا مستمر کیفیت براساس حاکمیت بالینی ضروری است. الگوی زایمان ایمن در 7 محور حاکمیت بالینی ارائه شد.

متن کامل [PDF 1046 kb]   (356 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله ی اصیل | موضوع مقاله: کیفیت خدمات و ایمنی بیمار در بیمارستان
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۷