دوره 17، شماره 1 - ( 2-1397 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 45-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری سلامت در بلایا وفوریت ها،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان،ایران
2- معاون مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
3- دانشجوی دکتری تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها ،مرکز تحقیقات سلامت در حوادث وبلایا ،دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی وتوانبخشی تهران ، تهران ،ایران
4- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ،تهران ،ایران
5- کارشناس ارشد پرستاری ،مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران (*نویسنده مسئول) آدرس:کرمان-چهارراه شفاه-معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، Email: mahdiems@gmail.com
چکیده:   (2531 مشاهده)

زمینه و هدف: خشونت خانگی اعم از فیزیکی وکلامی علیه کارکنان بیمارستانها مساله ای بسیار جدی و نگران کننده است که می تواند کیفیت مراقبت پرستاری و بالینی را دچار مخاطره سازد. امروزه، پیشگیری از بروز این مشکل و همچنین شناسایی  عوامل مرتبط با  خشونت خانگی علیه زنان در بسیاری از کشورها به عنوان یک اولویت سلامت زنان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با خشونت خانگی در میان کارکنان زن بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی  از نوع مقطعی بود  که بر روی 836 نفر از کارکنان زن که به صورت سرشماری وارد مطالعه شده بودند، انجام شد.جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 34 سوال برای سنجش  عوامل مرتبط با خشونت (جسمی،روانی کلامی و جنسی) و همچنین سابقه، یادگیری و تجربه خشونت بود . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی وآزمون های  آماری تحلیلی از جمله آنوا، تی تست ،کولموگرف اسمیرنوف، رگرسیون  چندمتغیری و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه  16 وارد و تحلیل شد.
نتایج: در این مطالعه بیشترین نوع خشونت خانگی که مشارکت کنندگان مطالعه تجربه کرده بودند به ترتیب مربوط به خشونت روانی-کلامی(33/55 درصد)، فیزیکی (16/36 درصد) و جنسی (66/6 درصد) بود. نتایج مطالعه نشان داد بین فاصله سنی زوجین، درآمد، اجبار در ازدواج، اعتیاد، سابقه تجربه خشونت توسط همسر با انواع خشونت علیه زنان ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر شیوع و عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه کارکنان زن رامشخص نمود. بنابراین  ضروری است که مسئولین نظام سلامت به ویژه مدیران بیمارستان ها به این پدیده مهم توجه لازم را داشته و با بررسی وشناخت بیشتر این عوامل مرتبط با خشونت علیه زنان  اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و کاهش این عوامل از جمله برگزاری کارگاه مهارت زندگی، دوره های آموزشی و مشاوره ای برای زوجین انجام شود.

متن کامل [PDF 713 kb]   (1619 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله ی اصیل | موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی در بیمارستان
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶