دوره 17، شماره 1 - ( 2-1397 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 109-119 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزا د اسلامی واحد چالوس (*نویسنده مسئول) ،آدرس: مازندران، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه دوم گروه مدیریت دولتی (mj.pourian@iauc.ac.ir)
2- کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزا د اسلامی واحد چالوس، مدیر مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران(رامسر-میانهاله)
چکیده:   (2035 مشاهده)
زمینه و هدف: واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به بیرون از سازمان به منظور کاهش هزینه ها، همراه با تحقق کیفیت های برتر می باشد که امروزه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. لذا هدف این تحقیق، نقش فرهنگ شرکتی بر کیفیت روابط کاری، در زمان برونسپاری فعالیت ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی بود که جامعه آماری آن را کلیه کارکنان واحدهای برونسپاری شده دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارکنانی که با واحدهای برونسپاری شده در تماس بوده­اند که تعداد 600 نفررا شامل می شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر کار تحقیقاتی زوقبی و همکاران(2014) استفاده شد که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 240 پرسش نامه قابل تحلیل جمع آوری شد.
نتایج: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL  نشان داد که فرهنگ شرکتی تاثیر مثبتی بر کیفیت روابط کاری در زمان برونسپاری فعالیت ها داشت. هم چنین، فرهنگ سلسله مراتبی  تاثیر منفی بر کارشکنی خدمات و رفتار مشتری مداری داشت، فرهنگ قومی تاثیر مثبتی بر هر دو مولفه داشت. فرهنگ بازار بر کارشکنی تاثیر مثبت و بر رفتار مشتری مداری تاثیر منفی داشت. فرهنگ موقت نیز بر این دو مولفه تاثیر معناداری نداشت.
نتایج: با توجه به اینکه کیفیت روابط کاری بین کارکنان واحد های برونسپاری شده و کارکنان سازمان بمنظور بهره وری سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، توجه مدیران دانشگاه علوم پژشکی تهران به فرهنگ شرکتی و تقویت فرهنگ سلسه مراتبی و قومی برای افزایش رفتار مشتری مدارانه و کاهش کارشکنی در ارائه خدمات مهم می باشد.
متن کامل [PDF 798 kb]   (548 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه ی موردی | موضوع مقاله: سیاست گذاری ، برنامه ریزی و رهبری و مدیریت در بیمارستان
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶