دوره 16، شماره 4 - ( 11-1396 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 27-34 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
2- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران، (*نویسنده مسوول)، آدرس الکترونیکی: zakerian@tums.ac.ir
3- استادیار،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
4- دانشیار،گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
5- دانشجوی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه آزاد تهران جنوب،تهران،ایران
چکیده:   (2154 مشاهده)

زمینه و هدف: ارزیابی قابلیت اطمینان انسان شامل استفاده از روش های کمی و کیفی جهت پیش بینی سهم انسان در بروز خطا می باشدلذا بکارگیری تکنیک های ارزیابی قابلیت اطمینان در محیط های کاری حساس جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشی از خطاها لازم است. بهداشت و درمان یکی از حوزه های با ریسک بالا محسوب می شود. باتوجه به بالا بودن آمار انجام عمل سزارین در کشور، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در طول این عمل انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع کیفی بودهکه به صورت مقطعی با استفاده از تکنیک EMEA انجام شد.در این مطالعه ابتدا با روش تحلیل سلسله مراتبی وظایف، فرآیند عمل به وظایف و زیر وظایف تقسیم شد.سپس براساس دستورالعمل EMEA برگه کار برای تمامی پرسنل اتاق عمل تکمیل گردید.
نتایج:در مجموع 126 خطا،شامل 40 خطا(31.75%) مربوط به فعالیت های پرستار سیار،34 خطا(26.98%)مربوط به فعالیت بیهوشی و 33 خطا(26.19%) مربوط به فعالیت های پرستار دست شسته و19 خطا (15.08%)مربوط به فعالیت های جراح،شناسایی شدند.به طور کلی خطاهای مبتنی بر مهارت ،بیشترین میزان(51.59%)و خطاهای مبتنی بر قضاوت،کمترین میزان(1.59%)را تشکیل می دادند.
نتیجه گیری:با توجه به نتایج بدست آمده،برای وظایف سه گروه شغلی پرستار سیار،پرستار دست شسته و کارشناس بیهوشی،خطاهای مبتنی بر مهارت(با بیشترین درصد فراوانی)و برای وظایف شغلی جراح،خطاهای مبتنی بر دانش (بیشترین درصد فراوانی) باید در اولویت کنترل خطاها قرار بگیرند.

متن کامل [PDF 468 kb]   (1809 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله ی اصیل | موضوع مقاله: کیفیت خدمات و ایمنی بیمار در بیمارستان
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳