دوره 17، شماره 2 - ( 6-1397 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 97-104 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران (* نویسنده مسوول)، آدرس الکترونیکی: l_nazary@yahoo.com nazarimaneh@rbiau.ac.ir
3- استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
چکیده:   (1391 مشاهده)
زمینه و هدف: پاسخگویی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی نظام سلامت برای سیاست­گذاران و مدیران موضوع بسیار مهمی است. قابلیت­های فناوری اطلاعات عملکرد سازمان را در مواردی چون پاسخگویی به مشتری را تحت تأثیر قرار می­دهد و مدارج بالاتر کسب‌وکار آن را فراهم می­کنند. هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه قابلیت­های فناوری اطلاعات با پاسخگویی بیمارستان بهارلو تهران بود.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر ازلحاظ روش از نوع توصیفی- پیمایشی و ازلحاظ هدف کاربردی بود. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. نمونه آماری پژوهش 248 نفر از کارکنان در ارتباط با فناوری اطلاعات بخش­ها و 381 نفر از بیماران 26 بخش منتخب بیمارستان بهارلو بود که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده­های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.
نتایج: مطابق یافته­های پژوهش مقدار پاسخگویی کلی بیمارستان در سطح بالاتر از متوسط (میانگین 3.82) و مقدار قابلیت فناوری اطلاعات بیمارستان در سطح متوسط (میانگین 3.07) بود. مطابق نتایج آزمون رگرسیون در سطح اطمینان 95 درصد (خطای کمتر از 5 درصد) قابلیت فناوری اطلاعات با ابعاد معماری فناوری اطلاعات (020/0 =p)، زیرساخت فناوری اطلاعات(004/0 =p) ،منابع انسانی فناوری اطلاعات (001/0 p<) و منابع ارتباطی فناوری اطلاعات (001/0 p<) با پاسخگویی بیمارستان بهارلو ارتباط مثبت داشت.
نتیجه­گیری: ارتباط مثبت تمامی ابعاد و کل قابلیت فناوری اطلاعات با پاسخگویی بیمارستان گویای آن است که قابلیت فناوری اطلاعات همانند دیگر صنایع امروزی در بیمارستان­ها به‌عنوان یک شایستگی کلیدی مطرح است . بنابراین واضح است که مدیران بیمارستان­ها بایستی به ارتقاء این شایستگی کلیدی جهت بهبود پاسخگویی در بیمارستان تحت مدیریت خود توجه جدی داشته باشند.
 
متن کامل [PDF 789 kb]   (404 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله ی اصیل | موضوع مقاله: سایر
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۰