فصلنامه بیمارستان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر محمد عرب
سردبیر
دکتر فرهاد حبیبی
مدیر اجرایی
نشانی: تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
کد پستی 1417613151، 
صندوق پستی: 6951-15875
تلفن: 88989129
دورنگار: 88989129
پست الکترونیک:
jhosptums.ac.ir

وب سایت: http://Jhosp.tums.ac.ir

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، به منظور برقراری ارتباط با دفتر نشریه می توانید روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14:30 تا 17 با شماره دفتر نشریه 88989129 تماس حاصل نمایید و یا با آدرس ایمیل farhad.habibirocketmail.com مکاتبه کنید.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیمارستان:
http://jhosp.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب