دوره 13، شماره 2 - ( 5-1393 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 21-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- گروه پژوهشی مدیریت سلامت، مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت، پژوهشکده سلامت صنعت نفت ، sharifimoslem@yahoo.com
3- استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران
4- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران
5- مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت ،پژوهشکده سلامت صنعت نفت
6- دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران
7- مرکز تحقیقات سلامت کار و محیط صنعت نفت ایران
چکیده:   (6627 مشاهده)
زمینه و هدف:در سالهای اخیر حاکمیت بالینی به عنوان مدلی برای تبیین اصول بهبود مستمر کیفیت در خدمات سلامت معرفی شده است.این بررسی در نظر دارد با استفاده از ابزار سنجش جو سازمانی حاکمیت بالینی میزان آمادگی بیمارستانهای مورد مطالعه را برای اجرای برنامه های حاکمیت بالینی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: این بررسی در 14 بیمارستان دولتی و غیر دولتی واقع در شهر تهران برای ارزیابی وضعیت آمادگی این بیمارستانها برای اجرای حاکمیت بالینی انجام شد.بدین منظور 800 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در این بیمارستانها مورد پرسش قرار گرفته اند.داده ها در نرم افزار SPSSنسخه 17و با استفاده از آزمون های همبستگی و مقایسه میانگین ها و همچنین آماره های توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان دهنده آمادگی هر دو نوع بیمارستان دولتی و غیر دولتی برای اجرای برنامه حاکمیت بالینی بود. یافته های حاصل از بررسی میدانی نشان داد که میانگین امتیاز جو سازمانی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای مورد بررسی (14/3) بالاتر از حد متوسط(5/2) است. نتیجه گیری:این بررسینشان داد که آمادگی لازم برای اجرای برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستانها در حد قابل قبولیوجود دارد.با این حال با اجرای حاکمیت بالینی تلاش می شود استراتژی واحد و جامعی برای بهبود مستمر کیفیت در خدمات بالینی به کار گرفته شود.
متن کامل [PDF 202 kb]   (1844 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله ی اصیل | موضوع مقاله: سایر
دریافت: 1393/5/21 | پذیرش: 1393/5/21 | انتشار: 1393/5/21